Velkommen til den private pasningsordning

Julsmølles Små Stjerner

Filskov og omegns private pasningsordning

Økologisk og med All Inclusive

NU MED VIKARDÆKNING MED KENDT VIKAR GÆLDENDE FRA 1/4-2019

NÅR TRIVSEL

OMSORG

OG TILLID

GÅR HÅND I HÅND

Julsmølles små stjerner tilbyder

 • Pasning af børn fra 0-5 år. Godkendt af Billund kommune, men modtager også børn fra andre oplandskommuner, grundet et internt samarbejde kommunerne imellem. Tilskuddet udbetales af bopælskommunen. 
 • Et dejligt "grønt" miljø og gode fysiske rammer såvel inde som ude.
 • Et TOTALT røgfrit miljø.
 • Sund og varieret kost - primært økologiske/danske råvarer.
 • Hvis ønskes tilbydes tandbørstning.
 • Jeg prioriterer tid til nærvær, tryghed og omsorg for hvert enkelt barn.
 • En anerkendende pædagogik og styrkelse af det enkelte barns selvværd gennem leg og læring.
 • Knus og kram maange gange dagligt.
 • Jeg vægter leg på gulvet sammen med børnene højt.
 • En fleksibel, stabil og rolig hverdag.
 • Ture og gode oplevelser.
 • Et åbent og ærligt samarbejde os imellem.
 • Julsmølles små stjerner er godkendt af kommunerne på samme vilkår, som en kommunal dagpleje, herunder tilsyn både anmeldte og uanmeldte.

Som privat børnepasser vil jeg være med til at skabe en tryg og rolig hverdag med faste rammer for jeres barn. Jeres barn vil opleve at være en integreret del af vores lille familie og fuldgyldigt medlem på lige fod med os andre. 

Dagene vil blive fyldt ud med sang, læsning, leg, kreativ udfoldelse og masser af frisk luft med vores dejlige natur i baghaven bl.a. hjertestien og grønne områder. Vi vil desuden tage på udflugter i nærmiljøet, samt mødes med andre private børnepassere og børn. Og sidst men ikke mindst er tøffetid og snoezeltid noget jeg prioritere meget højt. 

Jeg vil have stor fokus på en sund og varieret kost som primært vil bestå af økologiske/danske råvarer.

 
 

J ulsmølles Små Stjerner 

dviklende og nytænkende tilgang

L eg, musik og bevægelse

S ucces (daglige succes/aha-oplevelser)

M eget fleksibel

Ø kologi og fokus på almen sundhed 

L øsninger frem for begrænsninger

L ille kendt gruppe

E genbetaling på 2.307 kr / 1.845 kr pr. måned (Billund/Vejle)

S køn beliggenhed på lukket vænge grænsende op til marker og skov

 

ocialt samspil vægtes højt

asser af udfoldelsesmuligheder ude og inde

Å relang erfaring med børnepasning

 

noezel og tøffetid

æt samarbejde os imellem vægtes højt

J eg tilbyder desuden pasning af jeres barn ved ekstra behov efter aftale - kvit og frit naturligvis

E ventyrlig, spændende og kreativ pasningsordning

ummelighed, omsorg og

ærhed

vents og hyggeligt samvær

edefuld af skønne og dejlige nysgerrige børn

 

Lone E. Julsmølle - Gyvelvænget 29, Filskov, 7200 Grindsted 

Tlf. 21300504 

E-mail: jss-privatepasningsordning@outlook.com